Progressiotrial muutokset Greymoorissa

Progressiotrialiin tulee suuria muutoksia ensi patchissa. Haluamme alentaa kynnystä tulla progressioryhmään uutena, sekä tarjota vanhoille mahdollisuuden tehdä pelin vaikeinta kontenttia. Progressio jaetaan kahteen ryhmään n. 1 viikko Greymoorin launchista työnimillä Proge ja Suurproge. Muutama progevaatimus muuttuu, sekä Suurprogeen tulee olemaan omat vaatimuksensa. Proge hakee cleareja trialeista ja Suurproge hakee tripla-acheja. Ryhmät äänestävät mitä trialia haluavat sillä hetkellä tehdä.

Normaali- tai Veterantrial vaatimukset eivät muutu

Muuttuvat vaatimukset

Suurprogen vaatimukset

  • Ei mitään tiettyä vaatimusta, vaan seurataan yleistä osaamista, Esologsia, uptimeja ja kuolemia. Pelkät numerot eivät kerro osaamista, joten jokainen ryhmään haluava käsitellään erikseen. Päätäntävalta ryhmän jäsenistä on Progen vetäjillä sekä kiltajohdolla.

 

 

You May Also Like