Combat Metrics Add-Onin lukeminen

Combat Metrics on The Elder Scrolls Online:ssa usein hyödynnetty addon oman suorituksen seurantaan damage dealereille ja miksei myös support hahmoille. Addon sisältää todella paljon numeroita, jonka vuoksi se saattaa vaikuttaa pelottavalta ja sekavalta alussa. Tämän tutoriaalin tarkoitus on avata PVE damage dealerin näkökulmasta addonin näkymiä ja sitä, miten addonia voi hyödyntää oman suorituksensa parantamiseen. Addonin voit löytää Minion -addon managerista tai ESO-ui-verkkosivuilta.

Combat Metrics aloitusnäkymä, joka aukeaa kirjoittamalla /cmx.
Combat Metricsin näkymä, joka aukeaa addonin asentamisen jälkeen kirjoittamalla /cmx.

Combat Metricsin aloitusnäkymässä näet paljon perustietoa viimeisimmästä taistelusta. Ikkunan vasemmassa yläreunassa näkyy kaksi symbolia, joista ensimmäinen merkitsee hahmon rotua ja toinen hahmon classia. Näitä symboleita seuraa hahmon nimi (esimerkin tapauksessa Dana Ill-Hearted) ja hahmon Champion Pointit (1612). Keskellä ylhäällä näet taistelun vihollisen nimen, kuten esimerkissä Target Iron Atronach, Trial. Oikealla ylhäällä näet taisteluiden välillä vaihtamiseen tarkoitetut ohjauspainikkeet, joilla voit selata eri taisteluiden tietoja. (järjestyksessä: edellinen taistelu, seuraava taistelu, viimeisin taistelu, lataa tallennettu taistelu, tallenna taistelu ja poista taistelu) Ikkunan alalaidassa näet vasemmalla taistelun suorittajan käyttäjänimen, taistelun ajankohdan (kuukausi/päivä/vuosi, tt:mm:ss muodossa), taistelunaikaisen FPS:n, pingin ja desyncin. Alhaalla oikealla näet myös pelin versionumeron sekä combat metricsin versionumeron. Live palvelimella pelin versio alkaa aina eso.live. … ja Public Test Serverillä pelin versio alkaa eso.rc. … .

Combat Metrics aloitusnäkymän taistelun perustiedot.
Alkunäkymän taistelun perustiedot.

Alkunäkymässä näet vasemmalla kaksi laatikkoa, joista ylemmästä näet perustietoja taistelusta ja siinä tekemästäsi vahingosta. Active Time tarkoittaa aikaa, jona olit taistelun aikana aktiivisena ja In Combat aikaa, jona olit taistelussa mukana. Dummyja hakatessa ajat eivät oikeastaan eroa toisistaan, mutta esimerkiksi dungeoneissa ja trialeissa taistelu voi hyvinkin alkaa ennen kuin olet ollut aktiivisena, sillä joku muu pelaaja ryhmästä voi aloittaa sen ilman sinua.


Taisteluaikojen alla on taulukko, josta näet sinun tekemäsi DPSn (damage per second, vahinkoa sekunnissa), ryhmäsi kokonais-DPSn sekä sinun osuutesi ryhmän DPS:stä. Tämän taulukon alla on kaksi taulukkoa, jotka erottelevat hieman tekemäsi vahingon tyyppejä. Ylemmässä vahinko esitetään vahinkona, kuinka paljon vihollisten healthista on tehty ei-critical vahinkoja ja paljonko on tehty critical vahinkoa. Tämän alla on taulukko, jossa esitetään vahinko tehtyinä “hitteinä”, eli light attackeina, heavy attackeina, skilleinä ym.

Alin vasemman puoleinen kenttä sisältää taulukon taistelussa olleista vihollisista. Niitä klikkaamalla voit erotella vahingosta vain klikkaamaasi viholliseen tehdyn vahingon. Näet myös, paljonko olet tehnyt DPS:ää millekin viholliselle sekä paljonko se on vihollisen kokonaishealthista.

Combat Metrics aloitusnäkymän statsien seurantataulukko
Combat Metrics:n aloitussivulla näkyvät statsit.

Aloitussivulla näet ylhäällä keskellä myös hahmosi statsit taistelun aikana. Näet paljonko magickaa, staminaa ja ultimatea sait sekunnissa (Reg/s) sekä paljonko kulutit niitä sekunnissa (Drain/s). Näiden avulla voit päätellä, tarvitseeko hahmosi ylimääräistä regeniä vai onko sinulla regeniä jo liikaa, että voiko sitä jostain muuttaa suuremmaksi vahingoksi. Esimerkiksi jos stamina reg/s olisi ollut suurempi, kuin drain/s, olisin voinut kyseenomaisessa taistelussa käyttää hyvin ruokaa, joka ei anna stamina regeniä.
Resurssien alla näet kolme painiketta, joista voit tarkastella magicka-puolen statseja (Max Magicka, Spell Damage, Spell Critical ja Spell Penetration), stamina-puolen statseja (Max Stamina, Weapon Damage, Weapon Critical ja Phys. Penetration) sekä tankkien statseja (Max Health, Physical Resistance, Spell Resistance ja Critical Resistance). Effective -sarakkeessa näet, paljonko sinulla oli kyseenomaista statsia keskimäärin ja Max -sarakkeessa näet paljonko sinulla oli huipussaan kyseenomaista statsia.


Tärkeimmät seurattavat näistä ovat Critical Damage sekä Penetration, sillä kyseisille statseille on olemassa maksimit, joiden jälkeen se ei enää vaikuta tehokkuuteesi. Critical Damagen suhteen tämä on 125 % (eli jos effective critical damage on yli 125 %, tiedät, että sitä sinulla on liikaa, ja että voit sen osalta muuttaa buildiasi, jos tarvitsee) ja penetrationin suhteen maksimi on 18 200. Overpenetration näyttää, montako prosenttia taistelusta olit yli tämän rajan. Näitä statseja on hyvä seurata taisteluiden välillä dungeoneita ja trialeja tehdessä, sillä supportien käyttämät setit saattavat vaihdella ryhmien välillä, ja täten saamasi buffit voivat vaihdella, jolloin esimerkiksi medium armoria paljon käyttävät damage dealerit saattavat hyötyä vaihtamalla vaikka daggerin maceen penetrationia lisätäkseen.

Combat Metrics buff, debuff, magicka +/- ja stamina +/- seurannan taulukko
Buffien, debuffien ja kulutuksen seuranta.

Aloitusnäkymän oikealla puolella näet taistelussa olleet buffit, debuffit sekä magicka ja stamina kulutuksen ja regeneraation lähteineen. Tällä näkymällä voit seurata esimerkiksi sitä, onko jokin item set sopiva taisteluun vai ei. Muun muassa harpooner’s wading kilt on esine, jonka tehokkuus vaihtelee taisteluittain, jos taistelussa otat direct damagea, tippuu kiltistä stack, joka vähentää sen tehokkuutta. Jos “10x Hunter’s Focus” näyttää pientä uptimea, voi olla järkevää pohtia, pitäisikö kyseinen esine vaihtaa johonkin muuhun.


Buffeista voit myös päätellä, onko jonkin buffin ylläpitämisessä parantamisen varaa, ja miten hyvin ylipäätään kyseinen (de-)buff pysyi yllä. Esimerkkikuvassa Bound Armaments on ollut 4x stackilla 91% ajasta, joka tarkoittaa, että siinä olisi parantamisen varaa, sillä Bound Armaments skilliä yleensä kuuluu käyttää 3x stackilla maksimoidakseen sen tuottaman vahingon. (Eli tässä bound armaments on ollut todella usein 4:llä stackilla, jolloin olen menettänyt potentiaalista sen tuottamaa vahinkoa)

Combat Metrics aloitusnäkymän vahingon erottelu lähteittäin
Aloitusnäkymän vahingon erottelu lähteittäin.

Aloitusnäkymän oikeassa alakulmassa näet taulukon, jossa erotellaan taistelussa tekemäsi vahinko lähteittäin. Pystyt tarkastelemaan, paljonko mikäkin lähde teki vahinkoa, mikä sen osuus oli kokonaisvahingosta, paljonko se teki keskimäärin vahinkoa sekä paljonko se teki maksimissaan vahinkoa. Näiden avulla voit muun muassa vertailla skillejä ja niiden tehokkuutta.

Combat Metrics navigaatiomenun esittely
Välilehtien navigaatiopainikkeet.

Combat Metrics -ikkunan vasemmassa reunassa näet navigaatiopainikkeet. Korostin siihen itselleni kolme merkityksellisintä välilehteä:

  1. Aloitusnäkymä, se välilehti, jonka combat metrics avaa oletuksena
  2. Graafinäkymä, näkymä, jolla voidaan tarkastella taistelun etenemistä
  3. Infonäkymä, näkymä, joka kertoo tarkempaa tietoa buildista, uptimeista ja weavista.
Combat Metrics graafinäkymä, johon on esimerkin vuoksi lisätty staminataso, sekä kinras's wrath setin buffin seuranta.
Graafinäkymä

Graafinäkymä tuo esiin taistelusta piirretyt graafit, jonka akseleina toimivat aika ja DPS. Vasemmalla olevien laatikoiden avulla voit tuoda lisätietoja graafiin. Esimerkkikuvassa olen lisännyt vasemmalle vihreäksi väriksi Stamina %, joka tarkoittaa, paljonko minulla oli staminaa minäkin ajankohtana. Tämän avulla voidaan tarkastella esimerkiksi omaa resurssin hallintaa Bahsei’s Mania ja Coral Riptide -settejä silmällä pitäen. (Coral Riptidesta saat maksimihyödyn, kun staminasi on 33 % tai alle, jolloin graafinäkymästä näet, onko staminanhallinnassasi parantamisen varaa, tai olisiko edes järkevää vaihtaa jotain settiä coral riptideen)

Graafinäkymän oikealla puolen esiintyy sama buffien ja debuffien lista, kuin aloitusnäkymässäkin. Niitä klikkaamalla voit graafinäkymässä lisätä ne graafiin, ja nähdä minä ajankohtana kyseinen (de-)buff on ollut päällä. Kuvan esimerkissä seuraan Kinras’s Wrath -setin antaman buffin pysymistä yllä, ja graafi ei näytä, että kyseinen buff olisi tippunut missään vaiheessa itseltäni.

Combat Metrics informaationäkymä, jossa on korostettuna tärkeimmät sarakkeet ja rivit.
Informaationäkymä korostuksineen.

Informaationäkymästä näet käytetyt skillit, esineet, esineiden traitit ja enchantit sekä champion pointit. Näiden lisäksi näet lisää numeroita, jotka olen korostanut kuvassa eri värein.

Siniset sarakkeet kertovat, montako kertaa olet käyttänyt skilliä. Joillain skilleillä on ihannevaatimuksia, kuten bound armaments, jota halutaan käyttää mieluusti joka neljäntenä skillinä, tai blast bones, jota halutaan käyttää joka kolmantena skillinä. Omassa esimerkissäni olen käyttänyt bound armamentsia 28 kertaa ja yhteensä olen castannut 151 skilliä (tästä kirjoitan myöhemmin), joten olen kaukana ihanteesta, sillä neljäsosa 151 on 37. Olen siis menettänyt 9 mahdollista castia tästä skillistä ihanteeseen nähden.

Vihreät sarakkeet kertovat, paljonko sinulla meni aikaa “hukkaan” skillin castaamiseen. Pelissä on skilleille sekunnin mittainen global cooldown, ja weave on se aika, paljonko sinulla meni yli sekunnin aikaa kyseenomaisen skillin kanssa. Mitä lähempänä 0.00 se luku on, sen parempi tahti sinulla on.

Punaiset sarakkeet merkitsevät, montako kertaa sinulla on mennyt light attack tai skill ohi. Light Attackien kohdalla miss tarkoittaa, että et ole castannut skilliä light attackin jälkeen, eli että sinulla on tullut kaksi light attackia peräkkäin, skillien kohdalla miss taas tarkoittaa, että et ole castannut light attackia skillin yhteydessä, eli että kaksi skilliä on pääsyyt tulemaan peräjälkeen. Mitä lähempänä 0:aa luku on, sitä paremmin olet onnistunut weavaamaan.

Keltaisessa sarakkeessa näet keskimääräisen ajan saman skillin castaamisten välillä. Mitä lähempänä tämä luku on skillin kestoa, sen parempi. Kuvanoton aikana esimerkiksi Barbed Trap kesti 18 sekunttia, ja castasin sitä keskimäärin 18.73 sekunnin välein, joten barbed trap ehti keskimäärin olla 0.73 sekunttia pois päältä taistelun ajan.

Näiden alla näet myös pari riviä korostettuna. Vihreällä värillä korostin rivin, jossa kerrotaan weaving average sekä total. Weaving average kertoo sinun keskimääräisen tahdin poikkeaman yhdestä sekunnista. Tämä on siis se aika, paljonko tahtisi oli hitaampi, kuin 1 isku sekunnissa. Esimerkkikuvassa tahti poikkeaa 0.111 sekunttia, eli olen castannut light attackin ja skillin keskimäärin kerran 1.111 sekunnissa. Mitä lähempänä nollaa tämä luku on, sitä tarkempi tahtisi on, ja täten sitä parempi tahtisi on. Total tarkoittaa aikaa, jonka olet menettänyt tahtisi vuoksi. Itselläni kertyi tätä luppoaikaa 16.618 sekunttia, eli ihanteellisessa tilanteessa olisin saanut mahdutettua vielä 16 skilliä, jos olisin kyennyt nopeampitahtiseen suoritukseen.

Punaisella korostetussa rivissä näet kaksi lukua: weapon attacks ja Skills. Weapon Attacks tarkoittaa yhdistettyä lukua light attackeista, medium attackeista ja heavy attackeista. Skills on taas summa skilleistä, montako skilliä olet taistelun aikana castannut. Ihanteellisella weavella nämä kaksi lukua olisivat yhtä suuria, eli että olet onnistunut castaamaan jokaisen light attackin jälkeen skillin.

Toivottavasti Combat Metrics ja sen luvut sekä lukeminen aukesi sinulle tämän artikkelin jälkeen. Nämä ovat niitä lukuja ja tiedonpätkiä, joilla monet pelaajat tarkastelevat omaa suoritustaan ja päättelevät, missä he voivat parantaa suoritustaan.

Seuraa meitä

Yhteystiedot

admin(at)dragonborninc.fi